Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość Życia"


Idź do treści


Stowarzyszenie realizacje projekt „Międzynarodowa współpraca szansą rozwoju” zgodnie z umową
2017-1-PL01-KA104-036240.
Projekt jest finansowany przez Agencję Narodową programu ERASMUS + w ramach akcji KA1.

W dniach 6-10 listopada 2017 roku odbył się pierwszy z zaplanowanych w projekcie wyjazdów w formie job shadowing. Gospodarzem wizyty była organizacja z Hiszpanii – KAIROS z siedzibą w Saragossie.


Więcej informacji w zakładce Projekty - Erasmus + - KA1Stowarzyszenie realizacje projekt „Międzynarodowa współpraca szansą rozwoju” zgodnie z umową 2017-1-PL01-KA104-036240. Projekt jest finansowany przez Agencję Narodową programu ERASMUS + w ramach akcji KA1.

Więcej informacji w zakładce Projekty - Erasmus + - KA1INIT. 2014-1-ES01-KA204-004836
This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


Stowarzyszenie realizacje projekt „ In Itinere. Access To Work, Go To Work Safe” zgodnie z Partner Agreement Reference nr. 2014-1-ES01-KA204-004836 w ramach ERASMUS+ . Projekt jest finansowany przez hiszpańską Agencję Narodową programu ERASMUS + w ramach akcji KA2.
Strona internetowa projektu:
www.in-itinere.net


Informacje o projekcie.

Projekt dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu “Uczenie się przez całe życie”


Tytuł projektu: Healthy Life Without Obesity Via Sports” (HELWOS)

Celem naszego projektu i międzynarodowej współpracy jest wypracowanie metod zapobiegania oraz łagodzenia skutków otyłości i związanych z tym problemów zdrowotnych coraz powszechniejszych wśród dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie poprzez aktywność fizyczną oraz zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu. Jednym z ważnych aspektów jest sygnalizowanie problemu jakim jest otyłość wśród osób niepełnosprawnych umysłowo , ich rodziców, pedagogów. Poznanie i zrozumienie tego problemu oraz sposobów zapobiegania otyłości.
W projekcie oprócz naszego Stowarzyszenia uczestniczą partnerzy z Turcji, Hiszpanii i Włoch. Współpraca międzynarodowa oraz aktywny udział naszych podopiecznych w realizacji projektu umożliwia szukanie wspólnych rozwiązań, korzystanie z doświadczeń innych oraz upowszechnienie rezultatów projektu.
www.helwos.com

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca, Komisja Europejska nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób.NR KRS:
0000101679


www.efs.gov.pl
PROJEKT: EDUKACJA I WSPARCIE

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE DLA KADRY WTZ

„Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych, komunikacja terapeuta – podopieczny, terapeuta – rodzic” to ostatnie szkolenie, które odbyło się w dniach 30-31.10.2012r. dla kadry WTZ w ramach projektu „Edukacja i wsparcie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie prowadziła Pani Anna Rudnik z Białegostoku. Na zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymali certyfikaty z rąk Pani Anny.


www.efs.gov.pl


PROJEKT: EDUKACJA I WSPARCIE”

SPECJALISTYCZNE DLA KADRY WTZ


W dniach 17-18.10.2012 r. odbyło się szkolenie dla kadry WTZ w ramach projektu „Edukacja i wsparcie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie z alternatywnych form terapii muzyka- plastyka-zabawa- śmiech, które pozwolą na wprowadzenie nowych metod oddziaływania i pobudzania do aktywności podopiecznych WTZ prowadziła Pani Borzymowska Barbara z Białegostoku. Za aktywny udział w szkoleniu uczestnicy otrzymali certyfikaty z rąk pani Barbary.

www.efs.gov.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt: "EDUKACJA I WSPARCIE"


W dniach 05-06.09.2012 r. został zorganizowany wyjazd usamodzielniający dla podopiecznych WTZ w ramach projektu „Edukacja i wsparcie”. Podczas wyjazdu podopieczni uczestniczyli w rejsie statkiem, zorganizowany został trening poruszania się w dużym mieście po przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną, odwiedziliśmy stadninę koni, w której podopieczni mieli możliwość jazdy konnej oraz przejażdżki bryczką, brali czynny udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez psychologa, odbyły się również krótkie warsztaty teatralne oraz dyskoteka. W drodze powrotnej odwiedziliśmy Park dzikich zwierząt w Kadzidłowie gdzie podopieczni mieli możliwość zobaczyć oraz nakarmić dzikie zwierzęta.www.efs.gov.pl


Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia”
Ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka jest w trakcie realizacji projektu „Edukacja i wsparcie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt przyczyni się do wsparcia inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym i doradczym, przyczyni się do poprawy warunków rozwoju edukacji na obszarach wiejskich. W Ramach tego projektu chcemy wpłynąć na osoby niepełnosprawne i ich otoczenie, kompleksowo włączając do projektu osoby niepełnosprawne ich rodziny oraz terapeutów pracujących z nimi na co dzień.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu edukacji 35 osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie gmin Dąbrowa Białostocka, Suchowola, Nowy Dwór , Sidra, oraz ich środowiska poprzez kompleksowe działanie i wsparcie dla nich, członków rodzin oraz kadry Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Celami szczegółowymi są:

  • Podniesienie poziomu wiedzy i specjalistycznych umiejętności u 8 pracowników WTZ.
  • Podniesienie wiedzy na temat praw, możliwości uzyskania wsparcia, grup wsparcia, sposobów pracy z niepełnosprawnym dzieckiem/bratem/ siostrą, podniesienie poziomu samooceny, wiary we własne siły i możliwości osób korzystających ze wsparcia w projekcie.
  • Socjalizacja społeczna oraz rozbudzenie potrzeb samodzielności, decyzyjności uczestników oraz podniesienie poziomu samooceny i wiary w siebie osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie.
  • Podniesienie poziomu wiedzy na temat aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym poprzez edukację uczestników konferencji.


W projekcie postawione są następujące zadania do realizacji: Pierwszym z nich jest seria trzech szkoleń specjalistycznych dla kadry WTZ. Kolejnym zadaniem jest wsparcie informacyjne dla osób związanych z osobą niepełnosprawną, podczas jego realizacji zorganizowane będą szkolenia oraz Punkty Wsparcia Psychologiczno –Prawno -Zawodowego. Następnym zadaniem będzie zorganizowanie wyjazdu usamodzielniającego z zajęciami edukacyjnymi w którym uczestniczyć będzie 35 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami. Ostatnim zadaniem do realizacji jest konferencja połączona z debatą na temat poziomu edukacji osób niepełnosprawnych w powiecie sokólskim.

Kampania promująca projekt oraz konferencja kierowana jest do społeczności lokalnej w tym przypadku do mieszkańców Powiatu sokólskiego. Przewidujemy co najmniej 60 osób korzystających poradnictwa oraz 100 uczestników konferencji. Liczymy, że nasze działania podniosą poziom świadomości jak i tolerancji społeczności wobec osób niepełnosprawnych.Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia”
Ul. Solidarności 1
16-200 Dąbrowa Białostocka
Tel/fax: 85 7120 285
stow.
wtz.d@wp.pl

Biuro projektu
Ul. Gen. N. Sulika 1
Dąbrowa Białostocka

__________________________________________


Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RADOŚĆ ŻYCIA”
realizuje projekt
Edukacja i wsparcie


ZAPRASZAMY DO BEZPŁATNEGO KORZYSTANIA Z :

  • Punktu wsparcia psychologicznego
  • Punktu wsparcia prawnego
  • Punktu wsparcia doradcy zawodowego


Punkt wsparcia znajduje się na parterze budynku internatu przy LO ul. 1000-lecia PP 24 A w Dąbrowie Białostockiej (w oznakowanym pomieszczeniu dostępnym dla osób niepełnosprawnych)
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu lub telefonicznie (85 7120 285) w godzinach od 7.00 do 15.00.
Pierwszeństwo w korzystaniu z porad mają osoby biorące udział w projekcie.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !!!

„C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a”


Termin

Punkt wsparcia:
Dyżur psychologa

Punkt wsparcia:
Dyżur prawnika

Punkt wsparcia:
Dyżur doradcy zawodowego

1

6.09.2012
w godz. 14:00-17:00

29.08.2012
w godz. 14:00-17:00

23.08.2012
w godz. 14:00-17:00

2

27.09.2012
w godz. 14:00-17:00

20.09.2012
w godz. 14:00-17:00

13.09.2012
w godz. 14:00-17:00

3

18.10.2012
w godz. 14:00-17:00

11.10.2012
w godz. 14:00-17:00

4.10.2012
w godz. 14:00-17:00

4

8.11.2012
w godz. 14:00-17:00

30.10.2012
w godz. 14:00-17:00

25.10.2012
w godz. 14:00-17:00

5

29.11.2012
w godz. 14:00-17:00

22.11.2012
w godz. 14:00-17:00

15.11.2012
w godz. 14:00-17:00


Powrót do treści | Wróć do menu głównego